Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

L-Orgni tas-sfafar ghal Bazilika ta' Kristu Re

Qieghed fi Triqtu len Malta l-Orgni tas-Sfafar li ser isebbah il-Bazilika ta' Kristu Re. Qabel ser jingieb Malta kien gewwa l-Ingilterra fil-Holy Trinity Church. Wara li kien ilu wieqaf ghal xi snin, il-parrucani ma setghawx jirrestawrawh ghalekk inbiegh u inxtara mill-Bazilika ta' Kristu Re ...... issa wara li jasal jigi irrestawrat.

It-Tribuna

Idhol live fil-Pjazza : Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

Is-Saltna online

Matul dan ix-xahar ta' Lulju 2020 saru dawn l-aggornamenti :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    It-Tribuna

*    Casal Paola 2019

*    Aggornmenti tar-Rizultati tal-Loghob ta' Hbernians FC 

Ahhar aggornament li sar  06 ta' Awwissu 2020

"Mibni mill-Ordni"