"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

L-Orgni tas-sfafar ghal Bazilika ta' Kristu Re

Qieghed fi Triqtu len Malta l-Orgni tas-Sfafar li ser isebbah il-Bazilika ta' Kristu Re. Qabel ser jingieb Malta kien gewwa l-Ingilterra fil-Holy Trinity Church. Wara li kien ilu wieqaf ghal xi snin, il-parrucani ma setghawx jirrestawrawh ghalekk inbiegh u inxtara mill-Bazilika ta' Kristu Re  ......  issa wara li jasal jigi irrestawrat.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-Tribuna

 


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

_________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Lulju 2020 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    It-Tribuna

*    Casal Paola 2019

*    Aggornmenti tar-Rizultati tal-Loghob ta' Hbernians FC 


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   06 ta' Awwissu 2020


____________________________________________________________________________

0:00/4:22