"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Konferma ta' Bażilka għal Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

It-Tribuna

L-Akbar progett ghal dan iz-zmien huwa l-bini mill-gdid tal-Presbiterju u l-preparamenti ghal bini tat-Tribuna li fil-vicin ser tkun isebbah it-tempju taghna.

Thaffru erbgha toqob fondi ta madwar 8 metri fejn dahlet strudur ta' l-azzar u imtlew bil-konkos bhala pedamenti ghal erbgha kolonni lii fuqhom ser tkun qed tistrih it-Tribuna. Fl-ewwel gimgha ta' Frar beda t-thaffir, inqalet parti mill-art biex jitlesta l-Presbiterju. 

Il-Pedament bl-azzar ghat-tqeghid tal-Kolonni tat-Tribuna u l-bini tal-Presbiterju

 


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

_________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Lulju 2020 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    It-Tribuna

*    Casal Paola 2019

*    Aggornmenti tar-Rizultati tal-Loghob ta' Hbernians FC 


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   06 ta' Awwissu 2020


____________________________________________________________________________

0:00/4:22