Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inawgurazzjoni ta` Bandli godda f`Rahal Gdid


It-Tnejn 11 ta` Lulju kien "Jum Paola" u ghal din l-Okkazjoni sar programm varjat b`muzika, loghob, prezentazzjonijiet u komocita. Il-qofol ta` din l-attiivita kienet l-inawgurazzjoni ta` bandli gdid li ser iservi ta` mistrieh kemm ghal kbar kif ukoll ghat-tfal , b`bandli uniku ghal Malta.

(aktar ritratti dalwaqt f`din is-site)

Prosit lis-Sindku u l-kunsillieri ta` dan ix-xoghol li sar fir-Rahal Gdid

"Mibni mill-Ordni"