"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

Inawgurazzjoni ta` Bandli godda f`Rahal Gdid

It-Tnejn 11 ta` Lulju kien "Jum Paola" u ghal din l-Okkazjoni sar programm varjat b`muzika, loghob, prezentazzjonijiet u komocita. Il-qofol ta` din l-attiivita kienet l-inawgurazzjoni ta` bandli gdid li ser iservi ta` mistrieh kemm ghal kbar kif ukoll ghat-tfal , b`bandli uniku ghal Malta.

Il-grupp popolari "zoo" iferrah lil numru kbir sabih li kienu prezenti

L-Istoriku Is-Sur Alfred Ellul Galea jircievi "Gieh Paola"

Is-Sindku Domnic Grima jikxef irhama ta` tifkira u jinawgura l-bandli godda fi Gnien Pawlu Boffa

(aktar ritratti dalwaqt f`din is-site)

Prosit lis-Sindku u l-kunsillieri ta` dan ix-xoghol li sar fir-Rahal Gdid

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos