Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Erga ghix zmien il-Festa maghna billi taghzel il-gurnata li tixtieq tara jew inkella timxi bl-Ordni kif saru matul il-gimgha tal-Festa.Ghazel il-gurnata billi tikklikja fuqha jew imxi bl-ordni wara xulxin


Il-Hadd 21 ta' Lulju

It-Tnejn 22 ta' Lulju

It-Tlieta 23 ta' Lulju

L-Erbgha 24 ta' Lulju

Il-Hamis 25 ta' Lulju

Il-Gimgha 26 ta' Lulju (L-Ahhar Jum tat-Tridu)

Is-Sibt 27 ta' Lulju (Lejliet il-Festa)

Il-Hadd 28 ta' Lulju (Jum il-Festa)


_______________________________________________________Jum iz-Zghazagh


Il-Hadd 21 ta' Lulju

Saret Quddiesa ghaz-zghazagh fuq iz-Zuntier tal-Knisja. Din kienet quddiesa immirata specjalment ghaz-zghazagh. Kienet iccelebrata minn Fr. Alfred Sacco u inimata mill-grupp "Footprints". Wara l-Quddiesa dan il-grupp ta' Kuncert mir-repitorju tieghu u diski ohra popolari.

Erga mur fuq

_________________________________________________________________
 It-Tnejn 22 ta' Lulju


Illum sar il-Hrug ta' l-Istatwa ta' Kristu Re minn nicca ghal gol-Knisja. Wara kien hemm Marc mill-Banda Kristu Re. Meta l-marc jasal fi pjazza Sant`Ubaldeska sar it-Tlugh ta' l-Istatwa tal-Qalb ta` Gesu' fuq il-Kolonna fejn kien hemm spettaklu ta' nar mal-muzika. Il-marc tkompla sal-pjazza principali.

Il-Hrug ta' l-Istatwa

Video-clip : Il-Hrug ta' Kristu Re minn nicca

___________________________________________________________Il-Marc tat-Tnejn


Sar Marc madwar it-Toroq u fi tmiem dan il-marc giet imtella Statwa tal-Qalb ta' Gesu' fuq kolonna fil-Pjazza ta' quddiem il-Knisja ta' Sant'Ubaldeska (l-Ewwel Knisja Parrokjali f`Casal Paola)

(Video-clip) It-Tlugh ta' Statwa tal-Qalb ta' Gesu fuq il-KolonnaVi

(Video-clip) Wirja ta` Nar mal-Muzika quddiem il-Knisja storika ta` Sant'Ubaldeska

Erga mur fuq

It-Tlieta 23 ta' Lulju :


Jum it-Tfal

(Video-clip) Il-Festa tat-Tfal


Erga mur lura


__________________________________________________________________________________


L-Erbgha 24 ta' Lulju :


Marc organnizat mill-Kazin Socjali u Muzikali Kristu Sultan

(Video-clip) Il-Marc ta' l-ErbghaErga mur fuq

___________________________________________________________Il-Hamis 25 ta` Lulju :


Il-Marc tal-Hamis

(Video-clip) Marc tal-Hamis u fi tmiemu giet imtella l-istatwa tal-GM Ant De Paule fuq il-Kolonna fil-Pjazza Principali li hi imsemmija ghal ismu.

Erga mur fuq


_________________________________________________________________Il-Gimgha 26 ta' Lulju


(L-Ahhar Jum tat-Tridu)Sar il-Marc Tradizzjonali ta' Kristu Re ....... il-Banda Kristu Re ghamlet marc mat-Toroq Principali ta' Rahal Gdid u f`Nofs illejl itellet l-Istatwa ta' Kristu Re fuq il-Kolonna f'nofs il-pjazza.

(Video-clip) Il-Marc Tradizzjonai tal-Gimgha. f`dan il-Clip hemm l-Inawgurazzjoni ta` Bandalora gdida, it-Tlugh Grandjuz ta` Kristu Re fuq il-Kolonna f`nofs il-Pjazza u Spetakklu ta' nar minn fuq il-Knisja Parrokjali.


Erga mur lura


_______________________________________________________


Is-Sibt 27 ta' Lulju


(Lejliet il-Festa)


It-Translazzjoni Solenni tar-relikwa imexxija mill-ET Mario Grech (Isqof ta' Ghawdex)

Fit-8pm beda Korteo bil-Kuruni tar-Rand mill-ghaqdiet tal-Parrocca li wara tpoggew f`riglejn Kristu Re. Fl-antik il-kuruni tar-Rand kienu jinghataw lir-Re jew xi hadd rebbieh. Dawn iz-zewg titli joqghodu hafna ghal padrun taghna ....... Re-rebbieh 

Erga lura

__________________________________________________________________________________
Il-Hadd 28 ta' Lulju :

Jum il-Festa

Bhal hafna irhula ohrajn, il-Marc ta' Jum il-Festa filghodu hu tradizzjoni. dan jikkonsisti f`Marc brijuz u ferrieh matul xi toroq principali tal-lokalita.

(Video-clip) L-Marc Tradizzjonali tal-Hadd (Jum il-Festa) Filghodu u fi tmiemu, spettaklu ta` karti ikkuluriti u nar mal-muzika________________________________________________________


Il-Purcissjoni bl-Istatwa Titulari

(Video-clip) Il-Hrug tal-Purcissjoni

(Video-clip) Id-Dhul ta` Kristu Re lura fil-Knisja


Erga lura

___________________________________________________________________________________________

"Mibni mill-Ordni"