Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Festa Kristu Re 2014

Din is-site ser tigi aggornata kuljum fil-Gimgha tal-Festa ........ hajjar lil shabek u emigrant biex jidhlu fiha kuljum

Il-Hadd 20 ta' Lulju (Jum iz-zghazagh)

It-Tnejn 21 ta' Lulju (Il-Ftuh tal-Festa)

It-Tlieta 22 ta' Lulju (Jum il-Familja)

L-Erbgha 23 ta' Lulju

Il-Hamis 24 ta' Lulju

Il-Gimgha 25 ta' Lulju (l-Ahhar Jum tat-Tridu)

Is-Sibt 26 ta' Lulju (Lejliet il-Festa)

Il-Hadd 27 ta' Lulju (Jum il-Festa)


__________________________________________________________

Il-Hadd 20 ta' Lulju : (Jum iz-Zghazagh)

Quddiesa popolari hafna li issir fil-Knisja Parrokjali kull nhar ta' Hadd fis-7.30, li tkun organnizat minn grupp ta' zghazagh mill-Parrocca. Il-Hadd 20 ta' Lulju din il-Quddiesa saret fuq iz-zuntier b`tema ta' Festa , li biex nghidu hekk taghti bidu ghal Festa ta' Kristu Re ghal din is-sena.

It-Tnejn 21 ta' Lulju (Il-Ftuh tal-Festa)

Il-Ftuh tal-Festa 2014 .... wara l-Quddiesa tas-6.30pm sar hin ta' talb u wara l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re harget fuq iz-zuntier akkumpanjata mill-Banda Kristu Re fost l-applaws u l-ferh tal-Pawlisti

..... wara l-Banda Kristu Re kompliet b`marc madwar it-Toroq ta' Rahal Gdid

__________________________________________________________

Fi tmiem il-marc itellet l-Istatwa tal-Qalb ta' Gesu' quddiem il-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska. Tajjeb niftakru li l-Parrocca kienet idedikata lil Qalb ta' Gesu' qabel ma saret idedikata lil Kristu Re. L-Inkwadru Titulari ta' din il-Knisja juri lil Qalb ta' Gesu' xoghol mill-isbah ta' Lazzaro Pisani.

It-Tlieta 22 ta' Lulju (Jum il-familja)

Matul din il-gurnata l-aktar li kien ikkoncentrat fuq it-tfal u l-familja. Qabel il-Quddiesa tat-tfal tas-6.30pm, saret Purcissjoni Ferrihija mit-tfal u wara saret attivita' fuq iz-zuntier ........ b`kuncert minn "Virtuosi"

Il-Marc ta' l-Erbgha

Il-Marc ta' l-Erbgha li kien organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti madwar it-Toroq Principali ta' Rahal Gdid. Fi tmiem il-marc gie imzanzan Ark artistiku fi Triq tal-Borg bhala sfond ghal Istatwa ta' Kristu Re ta' l-istess kazin.

Il-Marc tal-Hamis 

Il-Marc tal-Hamis hu organnizat mill-Kummisjoni Festa Kristu Re, din is-sena kienet mistiedna l-Banda San Guzepp ta' Hal Kirkop, li daret mat-toroq ta' Rahal Gdid. Fi tmien il-marc giet imtella l-istatwa tal-Granmastru De paule fil-Pjazza principali li hi imsemmija ghal istess Granmastru.


Il-Briju tal-Marc kien organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti fi hdan il-Banda Paola

Il-Marc tal-Hamis


Il-Marc tal-Hamis hu organnizat mill-Kummisjoni Festa Kristu Re, din is-sena kienet mistiedna l-Banda San Guzepp ta' Hal Kirkop, li daret mat-toroq ta' Rahal Gdid. Fi tmien il-marc giet imtella l-istatwa tal-Granmastru De paule fil-Pjazza principali li hi imsemmija ghal istess Granmastru.


Il-Briju tal-Marc kien organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti fi hdan il-Banda Paola

Il-Marc Tradizzjonali tal-Gimgha

Il-marc tal-Gimgha hu l-aktar marc imfittex minhabba li ghandu Tradizzjoni kbira. Marc li jsir fl-ahhar Jum tat-Tridu u li fi tmiemu , f`nofsil-lejl, titghella l-Istatwa ta' Kristu Re fuq il-Kolonna f`nofs il-Pjazza.

Lejliet il-Festa

Is-Sibt 26 ta' Lulju ........... lejlet il-Festa ta' Kristu Re.

Qabel il-Quddiesa tas-6.30pm sraet it-Translazzjoni Solenni tar-Relikwa tas-Salib Imqaddes immexxija minn Fr. Brian Gialanze' li ghadu kemm gie ornat sacerdot dan ix-xahar stess u li qieghed jaghti servizz fil-Parrocca taghna.

Jum il-Festa

Il-Hadd 27 ta' Lulju kienet il-Jum tal-Festa ..... gurnata mimlija attivita kemm barra kif ukoll fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Wara l-Quddiesa Solenni , fil-11am, hareg il-Marc Tradizzjonali ta' filghodu li dar madwar it-Toroq Principali u fi tmiemu saret Wirja ta, karti, nar u muzika.

Il-Marc ta' Filghodu 

Erga mur lura fuq

Erga mur fuq homepage

"Mibni mill-Ordni"