Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ftuh tas-Sede Ufficjali Banda 11 ta' Frar

il-Hamis 18 ta' Awwissu sar il-Ftuh Ufficjali tas-Sede tal-Banda 11 ta' Frar. Din l-Okkazjoni saret b`Quddiesa imexxija mill-Kappillan Dun Lawrenz Gauci u wara sar marc sas-Sede fi Triq Ninu Cremona. Hemmhekk sar il-Ftuh Ufficjali u wara tbierket irhama li tfakkar il-Fundaturi tal-Banda.

______________________________________________________________

Il-Festa tal-Madonna ta' Lourdes

Il-Gimgha 19 ta' Awwissu :

Sar marc mill-Banda 11 ta' Frar madwar it-Toroq Principali tal-Parrocca u wara giet imtella Statwa ta' Malta Rebbiegha vicin il-Paola Wolves.

______________________________________________________________

Is-Sibt 20 ta' Awwissu : (Lejliet il-Festa)


Sar Programm fil-Pjazza minn Banda 11 ta' Frar u wara tkompla b`marc ghal Triq il-Belt Valletta fejn giet imtella l-Istatwa ta' Santa Bernardina fuq il-Kolonna. Wara t-Tlugh ta' l-Istatwa sar Programm ta' nar ta' l-art u ta' l-ajru.It-Tlugh ta' Santa Bernardina fuq il-Kolonna

______________________________________________________________

F`Jum il-Festa


Il-Hadd 21 ta' Awwissu 2016, kienet il-Jum li fih il-Parrocca iccelebrat Jum il-Festa li kien jikkonsisti principalment fil-Marc ta' Filghodu, fil-Quddiesa Koncelebrata u il-Purcissjoni.Il-Marc ta' Filghodu

______________________________________________________________

"Mibni mill-Ordni"