"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Ftuh tas-Sede Ufficjali Banda 11 ta' Frar

il-Hamis 18 ta' Awwissu sar il-Ftuh Ufficjali tas-Sede tal-Banda 11 ta' Frar. Din l-Okkazjoni saret b`Quddiesa imexxija mill-Kappillan Dun Lawrenz Gauci u wara sar marc sas-Sede fi Triq Ninu Cremona. Hemmhekk sar il-Ftuh Ufficjali u wara tbierket irhama li tfakkar il-Fundaturi tal-Banda.

 

Rigal ipprezentat mil-Ghaqda Filarmonika lil Parrocca.

 

Wara l-Quddiesa sar marc sal-Post il-gdid

 

Waqt id-diskors tas-Sindku qabel il-Ftuh Ufficjali

 

Il-Ftuh Ufficjali

 

Kxif ta' irhama Kommmemorativa

 

It-Tberik tal-post il-gdid.

 

______________________________________________________________

 

Il-Festa tal-Madonna ta' Lourdes

 

Il-Gimgha 19 ta' Awwissu :

 

Sar marc mill-Banda 11 ta' Frar madwar it-Toroq Principali tal-Parrocca u wara giet imtella Statwa ta' Malta Rebbiegha vicin il-Paola Wolves.

 

______________________________________________________________

 

 

Is-Sibt 20 ta' Awwissu : (Lejliet il-Festa)

Sar Programm fil-Pjazza minn Banda 11 ta' Frar u wara tkompla b`marc ghal Triq il-Belt Valletta fejn giet imtella l-Istatwa ta' Santa Bernardina fuq il-Kolonna. Wara t-Tlugh ta' l-Istatwa sar Programm ta' nar ta' l-art u ta' l-ajru.

 

It-Tlugh ta' Santa Bernardina fuq il-Kolonna

 

 

In-Nar ta' l-art f`Lejliet il-Festa

 

 

______________________________________________________________

F`Jum il-Festa

Il-Hadd 21 ta' Awwissu 2016, kienet il-Jum li fih il-Parrocca iccelebrat Jum il-Festa li kien jikkonsisti principalment fil-Marc ta' Filghodu, fil-Quddiesa Koncelebrata u il-Purcissjoni.

 

Il-Marc ta' Filghodu

L-Ewwel Kumitat ta' Banda 11 ta' Frar waqt il-marc ta' Filghodu

 

Il-Partitarji

 

 

Il-Purcissjoni

L-Abbozz propost ghal zieda ta' raggiera u angli ma l-Istatwa Titulari

 

______________________________________________________________

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos