"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Festi ta' Kristu Re         2010-2013

 

Il-Festa ta' Kristu Re tigi iccelebrata fir-raba Hadd ta' Lulju u ghal hafna Pawlisti, minghajr dubju , din il-Festa hi ghal qalbhom hafna.

Ara r-ritratti ta` din il-Festa bejn is-snin 2010 u is-sena 2013 , billi tikklikja fuq is-sena li tixtieq tara

 

Festa ta' Kristu Re 2010  (Is-Sena Centinarja tal-Parrocca)

Festa ta' Kristu Re 2011

Festa ta' Kristu Re 2012

 

Festa ta' Kristu Re 2013