Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gemellagg ma` Paola fl-Italja


Nhar it-30 ta` April 2010 sar l-iffirmar ufficjali ta` Gemellagg bejn Paola ta` Malta u Paola ta` l-Italja. Dan il-belt qedha fin-naha t`isfel ta` l-Italja fil-provincja ta` Cosenza fir-regjun ta` Calabria.

Paola hija mdawra b`bajjiet sbieh bir-ramel tul ta` 20 kilometru b`xeni mill-isbah ta` bahar car u muntanji fl-isfond. Il-kampanja sabiha u hafna gonna tac-Citru jaghmlu din il-belt wahda mill-aktar popolari ...... Din il-belt hi maghrufa ukoll ghal qaddis , San Frangisk minn Paola li kien eremita u li kien jghix fuq il-muntanji ta` Paola.

Okkazjoni importanti hi li wahda mill-wesghat ta` Paola fl-Italja isemmiet ghal "Largo Paola di Malta" ..... din hi unur ghalina li pjazza fl-Italja ser tisemma ghar-rahal taghna.

Rahalgdid.com qed iwassal servizz ta` din l-okkazjoni specjali u storika.

Zjara minn Paola ta` l-Italja f`Paola ta` Malta


Wara li sar l-iffirmar tal-Gemelagg bejn iz-zewg pajjizi , fl-20 ta`Novembru dan il-ftehim gie issigilat meta rapprezentanza minn Paola ta` l-Italja giet f`Rahal Gdid ghal iffirmar

"Mibni mill-Ordni"