"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

Notice Board

Jekk ghandek xi attivita` u tixtieq tghid biha lil haddiehor tista taghmel hekk billi tibghat l-informazzjoni jew poster fuq [email protected] u tidher fuq is-site ta` Rahal Gdid.

L-avviz ser jidher ghal gimgha shiha qabel l-attivita u jitnehha meta tispicca.

Dan hu servizz iehor ghal pawisti biex juru l-attivitajiet taghhom fuq http://www.rahalgdid.com/

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos