Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rahal Gdid tal-lbierah

Rahal Gdid illum hija lokalita` fejn uhud jghidulek storbjuza ..... forsi veru ..... imma aktar milli storbjuza huwa post Kummercjali ........ imma Rahal Gdid mhux minn dejjem kien hekk.

F`din is-sezzjoni ser ikollna ritratt ta` Rahal Gdid kif ma nafuhx ahna ..... ghallinqas dawn l-ahhar Generazjonijiet.

Kull tant zmien dawn ir-ritratti ser jinbiddlu ma ohrajn 

Waqt il-Bini tal-Knisja Parrokjali. Inotta li fuq iz-zuntier kien ghad hemm Kazin Politiku. 

Il-Knisja ta` Kristu Re ghadha qed tinbena. Ghalkemm is-saqaf huwa lest, imma kemm il-koppletti (barra it-tlieta ta' wara) , il-kampnari u l-Koppla l-Kbira ghadhom mhux lesti. Jidher li dawn ir-ritratti ingibdu madwar is-sena 1955.


Jekk ghandek xi ritratti antiki u tixtieq taqsamhom ma haddiehor ibghatom fuq l-email ........... Grazzi


[email protected]

"Mibni mill-Ordni"