"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Rahal Gdid  tal-lbierah

Rahal Gdid illum hija lokalita` fejn uhud jghidulek storbjuza   .....   forsi veru   .....   imma aktar milli storbjuza huwa post Kummercjali ........ imma Rahal Gdid mhux minn dejjem kien hekk. 

F`din is-sezzjoni ser ikollna ritratt ta` Rahal Gdid kif ma nafuhx ahna  .....  ghallinqas dawn l-ahhar Generazjonijiet.

Kull tant zmien dawn ir-ritratti ser jinbiddlu ma ohrajn 

 

  

Waqt il-Bini tal-Knisja Parrokjali. Inotta li fuq iz-zuntier kien ghad hemm Kazin Politiku. 

 

 

Il-Knisja ta` Kristu Re ghadha qed tinbena.  Ghalkemm is-saqaf huwa lest, imma kemm il-koppletti (barra it-tlieta ta' wara) , il-kampnari u l-Koppla l-Kbira ghadhom mhux lesti. Jidher li dawn ir-ritratti ingibdu madwar is-sena 1955.  

 

Jekk ghandek xi ritratti antiki u tixtieq taqsamhom ma haddiehor ibghatom fuq l-email  ...........    Grazzi

 

[email protected]

 

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos